Saygıdeğer Bilim İnsanları,

Sizleri Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi işbirliği ile 2-3 Kasım 2019 tarihlerinde Hilton İstanbul Kozyatağı Otel'de 7.'sı düzenlenecek olan International Congress of Management, Economy and Policy 2019 Güz/ ICOMEP'19-Autumn adlı uluslararası kongremize davet etmekten onur duyuyoruz. Kongremiz dünya çapında pek çok üniversiteden araştırmacılara, yeni fikirleri ve güncel konuları sunma, paylaşma ve tartışma imkanı sağlamaktadır.

 • Kongremizde yönetim, ekonomi ve politika alanlarında çalışmalar kabul edilmektedir. Yakın alanlarda gerçekleştirilen çok disiplinli çalışmalar da kongre düzenleme kurulumuzca değerlendirmeye alınacaktır.
 • Kongremize, sözlü ve poster bildiri ile katılım sağlanabilmektedir.
 • Bildirilerin kabulüne ilişkin değerlendirme süreci en geç 3 gün içerisinde tamamlanarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır.
 • Başvurularınızı, özet bildirilerinizin değerlendirme sonucu tarafınıza iletildikten sonra katılım ücretinizi ödediğinizi gösterir banka dekontu görselini ve imzalı kayıt formu görselini Başvurularım sekmesinde ilgili alanlara yükleyerek tamamlayabilirsiniz.
 • ICOMEP'19-Autumn kongre dili Türkçe ve İngilizcedir. Özet ve tam metin bildirilerinizi ister Türkçe, ister İngilizce olarak sunabilirsiniz. Sunum dilinde tercih tamamen siz değerli katılımcılara aittir. Bildirilerinizi hangi dilde hazırlamış olduğunuza bakılmamaktadır.

 • Kongremiz Kapsamında 01-02-03 Kasım 2019 Tarihlerinde Ekonometri Eğitimleri Düzenlenecektir. Ekonometri Eğitimleri Hakkında Ayrıntılı Bilgiye Buradan Ulaşabilirsiniz


  BAŞVURU KOŞULLARI


  27 Ekim 2019 tarihine kadar Kayıt ve Başvuru sekmesinden üyelik kaydınızı gerçekleştirmenizin ardından bildiri özetlerinizi sisteme yükleyerek kongremize başvurunuzu yapabilirsiniz.
 • Bildiri özetlerinizin en az 100 kelime olması ve 300 kelimeyi aşmaması gerekmektedir.
 • Başvurusu yapılacak olan özet bildirilerde, Türkçe başlık, Türkçe özet, anahtar kelimeler, jel kodları yanında, İngilizce başlık, İngilizce özet ve İngilizce Anahtar kelimelerin bulunması gerekmektedir.
 • Başvuru esnasında tüm yazarların unvan, kurum adı, e-posta adresi, fakülte ve bölüm bilgileri eksiksiz olarak yazılmalıdır.
 • Başvurunuzu gerçekleştirirken Sunumu Yapacak Olan Yazarı ilgili ekranda seçmeniz gerekmektedir. Aksi halde başvuru kaydınız gerçekleşmeyecektir.
 • Sunumu Yapacak Olan Yazar ilgili başvuruda Sorumlu Yazar olarak kabul edilecektir. Tüm yazışmalar sorumlu yazarlarla gerçekleştirilecektir.
 • Başvurunuz en geç 3 iş günü içerisinde hakem heyeti tarafından değerlendirilerek sizlere geri dönüş sağlanacaktır.
 • Başvurunuzu gerçekleştirdikten sonraki süreci Üyelik sayfanızda bulunan Başvurularım sekmesi altında takip edebilirsiniz.
 • Başvurunuzun değerlendirme sonucu da dahil olmak üzere tüm aşamalarda e-postanızın SPAM (Önemsiz/Gereksiz) klasörünüze düşmesi ihtimaline karşın lütfen bu klasörlerinizi kontrol ediniz.
 • Başvuruların tamamlanabilmesi için Son Kayıt Tarihine kadar katılım ücreti ödenerek üzerinde başvuru sahibinin isim ve soyisim bilgilerinin açıkça yer aldığı Banka Dekontu görselinin ve imzalanmış Kayıt Formu görselinin Başvurularım Sekmesi altında yer alan Başvuru Tamamlama sekmesinde ilgili alanlara yüklenmesi gerekmektedir. Son Kayıt Tarihine kadar ilgili dosyaların sisteme yüklenmediği başvurular geçersiz sayılacaktır.
 • Geç Kayıt yaparak kongremize katılım sağlayacak olan yazarlar dilerlerse katılım ücretlerini kongre tarihinde nakit ya da kredi kartı ile ödeyebilirler.
 • Tam metin bildirilerin Tam Metin Yazım Örneğimize uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.
 • Tam Metin Yazım Örneğimizde belirtilen kurallara uygun şekilde hazırlanmış tam metin bildirinizin Başvurularım sekmesi altında bulunan Tam Metin Bildiri Yükleme sekmesinden sisteme yüklenmesi rica olunur.
 • Tam Metin Yazım Örneğimize uygun olarak hazırlanmamış olan tam metin bildiriler değerlendirme sürecine alınmayacaklardır. Kriterlere uygun olmayan bildiriler, özet bildiri olarak yayımlanacaktır.
 • Tam Metin Bildirilerin Kelime Sınırı Başlık, Özet, İçerik ve Kaynakça Kısımları da Dahil Olmak Üzere En Az 3000 Kelime, En Fazla İse 5000 Kelimedir. Kelime Sınırlamasına Uymayan Tam Metin Bildiriler Yayımlanmayacaktır.
 • Tam Metin Yazım Örneğimize ve Kayıt Formumuza bu bağlantı adreslerinden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda ilgili dosyalara dilerseniz Kayit ve Başvuru adresimizde yer alan Dökümanlar sekmesinden de ulaşabilirsiniz.
 • Özet bildiri başvurularınız en geç 3 iş günü içerisinde değerlendirilerek tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır.

  YAYIN İMKANLARI


  Bütün özet bildiriler elektronik ortamda PDF olarak ISBN numarası alınmış özet bildiri kitabında yer alacaktır. Ayrıca tüm tam metin bildiriler de elektronik ortamda PDF olarak ISBN numarası alınmış tam metin bildiri kitabında yer alacaktır.

  Özet bildiri kitabı 1 Aralık 2019 tarihinde, tam metin bildiri kitabı 15 Aralık 2019 tarihinde yayımlanacaktır.

 • Tam Metin Bildirilerin Kelime Sınırı Başlık, Özet, İçerik ve Kaynakça Kısımları da Dahil Olmak Üzere En Az 3000 Kelime, En Fazla İse 5000 Kelimedir. Kelime Sınırlamasına Uymayan Tam Metin Bildiriler Yayımlanmayacaktır.
 • Aşağıda yer alan akademik dergilerde bildirinizi makale olarak yayımlamak istemeniz halinde, değerlendirmede sizlerin çalışmalarınıza öncelik tanınacaktır. Dergi editörlüğünün yayınınızı uygun bulması halinde makaleniz ilgili dergilerde yayın sürecine alınacaktır.

 • SSCI indeksli Sustainability Journal tarafından gerçekleştirilecek hakem incelemesi sonrasında seçilen eserler, aşağıda isimleri belirtilen ve editörleri arasında ICOMEP kongremizin keynote konuşmacılarından olan Prof. Dr. Rui Alexandre Castanho'nun yer aldığı, Sustainability Journal kapsamında çıkarılan özel sayılarda yayımlanma imkanı bulacaktır. SSCI indeksli özel sayılar tarafından kabul alan eserlerin yayımlanma aşamasında her türlü akademik ve finansal süreçler Sustainability Journal tarafından gerçekleştirilecektir. Diğer eserler de hakem değerlendirmesi sonrasında aşağıdaki dergilerde yayımlanabilecektir.

 • Sustainability | Special Issues-MDPI:Sustainable Corss-Border Cooperation: Common Planning, Policies, Strategies, Methods and Activities (SSCI)
 • Sustainability | Special Issues-MDPI:Trends in Emerging Markets, Globalization, Economic Development, Entrepreneurship and Management Strategies as a Result of Cross-Border Cooperation (SSCI)
 • Bilimname:(Özel Sayı) (ESCI)
 • JOEEP:Journal of Emerging Economies and Policy (SIS,IIJIF,CIF)
 • BSBD: Balkan Sosyal Bilimler Dergisi (EBSCO, ASOS, Academia, DOAJ)
 • SOSBİLDER: Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Özel Sayı) (ULAKBİM, DOAJ, EBSCO, DRJI, ASOS, INDEX COPERNICUS, ISAM)
 • Avrasya Bilimler Akademisi İşletme ve İktisat Dergisi:(Özel Sayı) (ECONLIT)

 • Seçili eserler aynı zamanda Thomson Reuters tarafından basılacak editöryal kitap çalışmasında yayımlanma imkanına da sahip olacaklardır. Eserlerin tüm hakemlik, yayımlanma ücreti ve basım süreçleri Thomson Reuters uhdesinde gerçekleşecektir.

  KONGREMİZ İÇİN ÖNEMLİ TARİHLER  Özet Bildiri Gönderilebilir Son Tarih: 27 Ekim 2019
  Tam Metin Bildiri Gönderilebilir Son Tarih: 30 Kasım 2019
  Kayıt İçin Son Tarih: 3 Kasım 2019

 • Tam Metin Bildirilerin Kelime Sınırı Başlık, Özet, İçerik ve Kaynakça Kısımları da Dahil Olmak Üzere En Az 3000 Kelime, En Fazla İse 5000 Kelimedir. Kelime Sınırlamasına Uymayan Tam Metin Bildiriler Yayımlanmayacaktır.
 • Tam metin bildiri göndermek isteğe bağlıdır. Kongremize yalnızca özet bildiri ile de katılım sağlanabilmektedir.
 • Tam metin bildiri göndermeyen katılımcıların bildiri özetleri ISBN numarası alınmış özet bildiri kitabında yayımlanacaktır.
 • Kongreye katılmayarak kayıt yaptıran kişilerin bildirileri programda yer alsa dahi bildiri kitaplarında yayımlanmayacaktır.

 • KAYIT VE ÖDEME KOŞULLARI • 27 Ekim 2019 tarihine kadar kongre katılım ücretini yatırarak başvurularını tamamlayan katılımcılar Normal Kayıt Katılım Ücretleri üzerinden değerlendirileceklerdir.
 • <28 Ekim - 3 Kasım 2019 tarihleri arasında kongre katılım ücretini yatırarak başvurularını tamamlayan katılımcılar Geç Kayıt Katılım Ücretleri üzerinden değerlendirileceklerdir. Geç Kayıt koşullarında kongremize katılım sağlayacak olan katılımcılar dilerlerse ödemelerini nakit olarak kongre tarihinde gerçekleştirebilirler.
  Kayıt Dönemi
  1. Bildiri Ücreti
  2. Bildiri Ücreti
  3. Bildiri Ücreti
  Diğer Yazar Katılım Ücreti
  Misafir Katılımcı Katılım Ücreti
  Normal Kayıt Dönemi
  450 TL
  250 TL
  150 TL
  250 TL
  250 TL
  Geç Kayıt Dönemi
  550 TL
  375 TL
  200 TL
  250 TL
  250 TL
 • Kongremizde bir yazar en fazla 3 bildiri sunma hakkına sahiptir. 3 Bildiriden fazla başvuru yapan katılımcıların fazla başvuruları reddedilecektir.
 • Diğer bildiri yazarlarının kongremize katılmaları halinde, her bir yazarın 250 TL misafir katılımcı ücreti ödeyerek kongremize kayıt olmaları gerekmektedir. İlgili yazarlar kayıtlarını Kayıt ve Başvuru sistemimizde yer alan Misafir Katılımcı Kaydı sekmesinden gerçekleştirmelidirler. Misafir katılımcıların Son Kayıt Tarihine kadar 250 TL Misafir Katılımcı Kayıt Ücretini ödediklerini gösterir banka dekontu görselini Kayıt ve Başvuru sistemimizde yer alan Başvuru Tamamlama sekmesinden sistemimize yükleyerek Kongre Misafir Katılımcı Kayıtlarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
 • Bildiri kayıt ücretleri yalnızca sunum yapacak olan katılımcı kaydı içindir. Bildirilerdeki tüm yazarları kapsamamaktadır. Diğer bildiri yazarlarının kongremize katılım göstermeleri halinde 250 TL Misafir Katılımcı Kayıt Ücretini ödeyerek Kayıt ve Başvuru sistemimizden kayıtlarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
 • Bildiri yazarı olmayan misafir katılımcıların kongremize katılmaları halinde, 250 TL misafir katılımcı ücreti ödeyerek kongremize kayıt olmaları gerekmektedir. Misafir katılımcılar kayıtlarını Kayıt ve Başvuru sistemimizde yer alan Misafir Katılımcı Kaydı sekmesinden gerçekleştirmelidirler. Misafir katılımcıların Son Kayıt Tarihine kadar 250 TL Misafir Katılımcı Kayıt Ücretini ödediklerini gösterir banka dekontu görselini Kayıt ve Başvuru sistemimizde yer alan Başvuru Tamamlama sekmesinden sistemimize yükleyerek Kongre Misafir Katılımcı Kayıtlarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
 • Kaydı bulunmayan katılımcılar kongremiz imkanlarından yararlanamayacaklardır.
 • Kongremizde katılım belgeleri yalnızca katılımcılara verilecek olup kongremize katılmayan bildiri yazarlarına katılım belgesi verilmeyecektir. Çok yazarlı bildirilerde diğer yazarların katılmaması halinde katılım belgesi yalnızca kaydını gerçekleştirerek katılım sağlamış olan bildiri yazarına verilecektir.
 • Katılım belgeleri kayıtlı katılımcılara göre hazırlanacak olup katılım kaydı bulunmayan diğer yazarlara verilmeyecektir.
 • Lütfen kongre tarihinde kayıt masasından faturalarınızı almayı unutmayınız.
 • Kabul edilen başvurular için son kayıt tarihine kadar kongre kayıt ücreti ödenerek Kayıt ve Başvuru sistemimizde yer alan üyeliğiniz altındaki Başvurularım Sekmesi altında yer alan Başvuru Tamamlama sekmesinde üzerinde katılımcının İsim ve Soyisim bilgilerinin açıkça yer aldığı banka dekontu görseli ve imzalı Kayıt Formu görseli yüklenmelidir.
 • Ödemeler mutlaka şubeden ya da internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirilmelidir.
 • Banka dekontu üzerinde mutlaka katılımcı isim ve soy ismi yer almalıdır. ATM'lerden yapılan ödemeler nedeniyle ortaya çıkabilecek karışıklıklar sonucu kaydınızın geçersiz sayılmasından kongremiz sorumlu değildir.

 • Ödemelerin Gerçekleştirileceği Kongre Hesap Bilgileri:
  Hesap Adı :Pazıl Reklam Danışmanlık Matbaa ve Organizasyon Ltd Şti
  Banka Adı :HALKBANK
  Şube Adı :ÜSKÜDAR ŞUBESİ
  Hesap Numarası :0752- 10260639
  IBAN Numarası :(TR) 03 0001 2009 7520 0010 2606 39
  Banka İnternet Adresi: halkbank.com.tr

  Tüm soru ve önerileriniz için bizlere info@icomep.com e-posta adresimiz üzerinden ya da 0552 265 39 05 ve 0531 310 56 33 numaralı telefonlarımızdan ulaşabilirsiniz.

  ICOMEP’19-Autumn Düzenleme Kurulu

  Ana Konuşmacılar

  SN. SUNAT ATUN
  Ekonomi ve Enerji (2009-2018) Eski Bakanı ve UBP Gazimağusa Milletvekili, Ekonomi, Maliye, Bütçe Komisyonu Başkanı

  Ekonomi ve Enerji (2009-2018) Eski Bakanı ve UBP Gazimağusa Milletvekili, Ekonomi, Maliye, Bütçe Komisyonu Başkanı

  PROF. DR. VEYSEL BOZKURT
  İstanbul Üniversitesi

  İstanbul Üniversitesi, Türkiye

  PROF. DR. MAX GILLMAN
  University of Missouri–St. Louis

  University of Missouri–St. Louis, ABD

  PROF.DR. SELAHATTİN DİBOOĞLU
  University of Sharjah, BAE

  University of Sharjah, BAE

  DR. RAYMOND SWARAY
  University of Hull

  University of Hull, İngiltere

  PROF. DR. RUI ALEXANDRE CASTANHO
  WSB University, Polonya & Madeira University Portekiz

  WSB University, Polonya & Madeira University Portekiz

  DR. VESİLE MÖHSÜMOVA
  Agency for Agro Credit and Development Under the Ministry of Agriculture of The Republic of Azerbaijan

  Agency for Agro Credit and Development Under the Ministry of Agriculture of The Republic of Azerbaijan

  BELKIS KILIÇKAYA
  Gazeteci, Yazar

  Türkiye

  PROF. DR. BİROL AKGÜN
  Türkiye Maarif Vakfı Başkanı

  >Türkiye Maarif Vakfı Başkanı

  İHSAN AKTAŞ
  GENAR Araştırma

  GENAR Araştırma, Türkiye

  MUSTAFA ŞEN
  GENAR Araştırma

  GENAR Araştırma, Türkiye

  OSMAN NURİ KABAKTEPE
  .

  .

  SN.ERAN HASİBİ
  Radyo TV Genel Yayın Yönetmen Yrd.

  Radyo TV Genel Yayın Yönetmen Yrd., Makedonya

  DR. STEFANO SIVIERO
  Bank of Italy

  Bank of Italy, İtalya

  PROF. DR. SÜLEYMAN ÖZDEMİR
  Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

  Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Türkiye

  PROF. DR. DAVID WEIR
  Northumbria University / Cambridge Scholars

  Northumbria University / Cambridge Scholars, İngiltere

  Sponsorlar

  • Clients